KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 13 tháng 5, 2024

Free Course AI-102 Microsoft Azure AI Solution Complete Exam Prep 2024 (Udemy - Engsub)

 


DOWNLOAD

Free Course AI-102 Microsoft Azure AI Solution Complete Exam Prep 2024 (Udemy - Engsub)

What you'll learn:
  • Know how to implement solutions for the Microsoft Azure AI platform
  • Pass the Microsoft AI-102 Microsoft Azure AI Engineer test the first time
  • Achieve the Azure AI Engineer Associate badge
  • Understand the main concepts of Azure AI Services, beyond the ones you normally use
  • Be up-to-date on the latest updates to this ever-changing platform

Link gốc: https://www.udemy.com/course/ai102-azure/

Time Course: 15.5 hours (189 Lectures + Documents)

Instructor: Scott Duffy • 1.000.000+ Students

Total Weight: 7.23 GBĐược tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank