KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 13 tháng 5, 2024

Free Course The Complete Salesforce Certified Administrator Course + AI (Udemy - Vietsub and Engsub)

 


DOWNLOAD

Free Course The Complete Salesforce Certified Administrator Course + AI (Udemy - Vietsub and Engsub)

What you'll learn:
  • Understand all of the core concepts on the exam in order to pass the Salesforce Administrator Certification Exam
  • Administer Salesforce Like a Pro
  • Deploy Salesforce Lightning Experience
  • Roll Out Salesforce Mobile
  • Use Salesforce Lightning
  • Learn from an Experienced Salesforce Professional
  • Learn how to use ChatGPT to enhance your learning experience
  • Use ChatGPT to create practice test questions and analyze Trailhead resources

Link gốc: https://www.udemy.com/course/salesforce-administrator/

Time Course: 39.5 hours (535 Lectures + Documents)

Instructor: Mike Wheeler

Total Weight: 27.67 GBĐược tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank