KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 13 tháng 5, 2024

Free Course The Complete Spring Boot Development Bootcamp (Udemy - Engsub)

 


DOWNLOAD

Free Course The Complete Spring Boot Development Bootcamp (Udemy - Engsub)

What you'll learn:

 • Launch an HTTP Server
 • Model View Controller
 • Field Validation
 • Beans and Dependency Injection
 • Unit Testing Business Logic.
 • Integration Testing the Request – Response Lifecycle.
 • REST API
 • Exception Handling
 • OpenAPI Documentation
 • Spring Data JPA (SQL Database)
 • Spring Security (Basic)
 • Spring Security (JWT)

Link gốc: https://www.udemy.com/course/the-complete-spring-boot-development-bootcamp/

Time Course: 18 hours (265 Lectures + Documents)

Instructor: Rayan Slim

Total Weight: 10.8 GB
Được tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank