KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2024

After Effects CC Masters: VFX, Motion Graphics, Animation+

DOWNLOAD

After Effects CC Masters: VFX, Motion Graphics, Animation+

What you'll learn:
  • You will know how to use After Effects to make your videos better than ever
  • You will be comfortable using After Effects - even if you're a beginner
  • Know how to create a video project from start to finish in After Effects
  • Create professional motion graphics that improve your videos
  • Add creative visual effects to your video projects
  • Export high quality videos from After Effects and know how to use it with Premiere Pro efficiently
  • You will have the full support of an instructor who loves teaching
Time Course: 27.5 hours (228 Lectures + Documents)

Instructor: Phil Ebiner

Total Weight: 17.81 GB
Được tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank