KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2024

Free Course Catia V5 Beginner to Advanced - Automotive and Industrial

 


DOWNLOAD

Free Course Catia V5 Beginner to Advanced - Automotive and Industrial

What you'll learn:
  • Workbenches: Sketcher, Part Design, Assembly Design, Drafting, Generative Shape Design (GSD), Sheetmetal Design and DMU Kinematics (simulations)
  • Practice projects to extend your experience fast
  • Learn about different industries and how to look for jobs, make your CV and showcase your skills
  • Learn to use the software in real job design
  • Learn how to think like a professional design engineer
  • Learn about the automotive industry and Formula 1
  • Learn how to build portfolio for design engineering
Time Course: 24.5 hours (198 Lectures + Documents)

Instructor: Alexander Consulting

Total Weight: 17.81 GBĐược tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank