KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2024

KHÓA HỌC FREE Học tiếng Trung đúng cách Step1(The 바른 중국어 Step1)

 


DOWNLOAD

KHÓA HỌC FREE Học tiếng Trung đúng cách Step1(The 바른 중국어 Step1)

What you'll learn:
  • 필수 기본 어법을 중심으로 입문자에게 필요한 회화를 학습할 수 있습니다.
  • 기초를 응용한 상황별 회화문을 학습할 수 있습니다.
  • 발음 및 응용편으로 발음하기 어려운 병음들을 연습할 수 있습니다.
  • 간단한 의사소통을 하며, 비즈니스 매너를 습득할 수 있습니다.
  • 중국어를 배우고싶어하는 베트남어권 학습자를 위해 기초 중국어를 학습할 수 있습니다.
Time Course: 12 hours (33 Lectures + Documents)

Instructor: ECK 교육

Total Weight: 14.5 GBĐược tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank