KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 30 tháng 5, 2024

Share Free Khóa học Thực hành SQL từ A --> Z để trở thành Data Analyst (Udemy - Tiếng Việt)

 


DOWNLOAD

Share Free Khóa học Thực hành SQL từ A --> Z để trở thành Data Analyst (Udemy - Tiếng Việt)

What you'll learn:
  • Đẩy dữ liệu từ Excel, CSV,… vào MS SQL SERVER
  • Viết các câu lệnh CREATE, UPDATE, SELECT đến phân tích dữ liệu chuyên sâu với Analytic Function...
  • Tìm hiểu các lệnh SQL JOIN phổ biến và liên kết phức tạp nhiều bảng
  • Sử dụng thành thạo truy vấn con (Subqueries)
  • Biết cách phân biệt và ứng dựng để gộp dữ liệu với Union/ Union All
  • Hiểu rõ và có khả năng sử dụng được các toán tử khác nhau trong SQL
  • Hiểu được các nguyên tắc thiết yếu của Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) và Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (SQL)
  • Sử dụng các hàm xếp hạng để đánh số thứ tự, xếp hạng có điều kiện...
  • Sử dụng các hàm dựng sẵn: Xử lý chuỗi, toán học...
Time Course: 10.5 hours (83 Lectures + Documents)

Instructor: Thầy Sơn BI

Total Weight: 7.77 GB
Được tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank