KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 11 tháng 6, 2024

Khóa học Free Làm phần mềm không cần code với Bubble qua dự án thực tế 2024

 


DOWNLOAD

Khóa học Free Làm phần mềm không cần code với Bubble qua dự án thực tế 2024

What you'll learn:
  • Học làm phần mềm với nocode
  • Cách sử dụng nền tảng Bubble để làm phần mềm
Time Course: 4.5 hours (45 Lectures + Documents)

Instructor: Khoa Nguyen

Total Weight: 2.13 GB

 


Được tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank