KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 5 tháng 6, 2024

FREE COURSE QA: Become a Game Tester 2024


DOWNLOAD

FREE COURSE QA: Become a Game Tester 2024

What you'll learn:
  • Knowledge about Test Cases, Bug Reports and Checklists
  • Types of game bugs
  • All knowledge to find first job
  • Understanding Jira (Bug creation, Kanban board, Dashboards)
  • Strong exposure on designing test cases and checklists
  • Complete knowledge of testing theory for Junior Level
Time Course: 7.5 hours (29 Lectures + Documents)

Instructor: Ruslan Murha

Total Weight: 3.61 GBĐược tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank