KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 14 tháng 6, 2024

Free Course Flutter Bloc cho Mobile, Web, PC - Tôi chọn bạn 2024

 


DOWNLOAD

Free Course Flutter Bloc cho Mobile, Web, PC - Tôi chọn bạn 2024

What you'll learn:
  • Hiểu về Dart, Flutter
  • Hiểu về thư viện quản lý trạng thái Bloc (Bloc + Cubit)
  • Triển khai Flutter + Bloc trên Android, iOS, Web, Window, Linux, Mac
  • Hiểu cách viết test trên Flutter + Bloc, ứng dụng trên BDD, TDD, CICD
  • Đánh giá tính khả thi khi chọn Flutter + Bloc trong triển khai dự án
  • Base project để triển khai những ứng dụng từ nhỏ đến lớn
Time Course: 21.5 hours (135 Lectures + Documents)

Instructor: Tien Bui Duc

Total Weight: 13 GBĐược tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank