KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 14 tháng 6, 2024

Free Course Financial Modeling & Fundamental Analysis 2024


DOWNLOAD

Free Course Financial Modeling & Fundamental Analysis 2024

What you'll learn:
  • Financial Modeling from Scratch
  • Fundamental Analysis
  • Excel Expert
  • Company Valuations - All Type
  • Ratio Analysis
  • Portfolio Management
  • Report Writing
  • Forecasting Financial Statement
  • Industry Analysis
  • Competitor Analysis
Time Course: 25 hours (68 Lectures + Documents)

Instructor: Devang Maheshwari

Total Weight: 24.19 GB
Được tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank