KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 7 tháng 6, 2024

Free Course Facebook Ads & Facebook Marketing MASTERY 2024 | Coursenvy

 


DOWNLOAD

Free Course Facebook Ads & Facebook Marketing MASTERY 2024 | Coursenvy

What you'll learn:
  • Connect with new audiences and lower your ad costs via Facebook Ads!
  • Mass post quickly to various social media networks!
  • MASTER Facebook Ads Manager!
  • Implement the Facebook Pixel and advanced tracking strategies.
  • MASTER your sales funnel... awareness, retargeting, and conversion!
  • Average $0.01 per engagement/like/click with my Facebook ad strategies!
  • Use the advanced features available in Facebook Business Manager.
  • MASTER Facebook Marketing all in one course!
Time Course: 12 hours (76 Lectures + Documents)

Instructor: COURSE ENVY

Total Weight: 6.54 GB


Được tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank