KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 7 tháng 6, 2024

Free Course The Complete Android 14 & Kotlin Development Masterclass 2024

 


DOWNLOAD

Free Course The Complete Android 14 & Kotlin Development Masterclass 2024

What you'll learn:
  • You can build any Android app you can think of. No matter if it is an idea that you or your friends have, or if it is a contract job that you need to develop.
  • You will build Apps for your portfolio to apply for jr. Android developer Jobs.
  • You Will Be Proficient in XML
  • You Will Be Proficient using Jetpack Compose
  • You'll be able to work as an Android freelancer and work from anywere in the world.
  • Publish your apps on Google Play and generate revenue with Google Pay and Google Ads
  • You'll be able to develop cloud apps using Google Firebase
  • You will be very confident using Kotlin and programming in general
Time Course: 66 hours (504 Lectures + Documents)

Instructor: Denis Panjuta

Total Weight: 47.07 GBĐược tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank