KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 4 tháng 6, 2024

Chia Sẻ Khóa Học Toàn tập ngôn ngữ lập trình C# 2024

 


DOWNLOAD

Chia Sẻ Khóa Học Toàn tập ngôn ngữ lập trình C# 2024

  • Có được toàn bộ kiến thức về ngôn ngữ lập trình C# từ cơ bản đến chuyên sâu nhất để có thể tự tạo ra được một ứng dụng hoàn chỉnh từ C#
  • Nắm được những nội dung chính trong ngôn ngữ C#: kiến thức về hàm, cấu trúc trong C#, debug, xử lý chuỗi và mảng, xây dựng một project thực tế... 
  • Có được kiến thức toàn diện đầy đủ về ngôn ngữ lập trình C#
  • Có khả năng phát triển phần mềm tương tác cơ sở dữ liệu bằng C#
  • Xây dựng được kiến trúc đa tầng trong C#, lập trình win form cơ bản trong C#
  • Là cơ sở để lập trình di động đa nền tảng với Xamarin...
Time Course: 19 hours 46 minutes (44 Lectures + Documents)

Instructor: Trần Duy Thanh

Total Weight: 7.31 GBĐược tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank