KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 4 tháng 6, 2024

Free Course Typescript: The Complete Developer's Guide

 


DOWNLOAD

Free Course Typescript: The Complete Developer's Guide

What you'll learn:
  • Master design patterns for building large applications
  • Integrate Typescript into React/Redux or Express projects
  • Understand Composition vs Inheritance, and when to use each
  • Write reusable code powered by classes and interfaces
  • Assemble reusable boilerplates for your own Typescript projects
Time Course: 27 hours (339 Lectures + Documents)

Instructor: Stephen Grider

Total Weight: 11.64 GBĐược tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank