KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 14 tháng 5, 2024

Share Free Khóa học React Query - Tanstack query quản lý server state 2024 (Udemy - Tiếng Việt)

 


DOWNLOAD

Share Free Khóa học React Query - Tanstack query quản lý server state 2024 (Udemy - Tiếng Việt)

What you'll learn:

  • Biết cách sử dụng react query lastest version, mutations và nắm rõ cơ chế cache
  • Sử dụng React query để phân trang, load infinite data, tối ưu trải nghiệm người dùng
  • Biết cách xử lý access_token và refresh_token trong react query
  • Nắm rõ các hooks như: useQueries, useQuery và những kiến thức quan trọng khác,...
  • Thành thạo sử dụng react query để quản lý các server state
  • Biết cách tối ưu performance và tăng độ trải nghiệm người dùng


Time video:
 5 hours (33 Lessons + Documents)

Teacher: Khánh Nguyễn

Total weight: 2.27 GBĐược tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank