KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 14 tháng 5, 2024

Free Course Learn to Code with Ruby 2024 (Udemy - Vietsub and Engsub)

 


DOWNLOAD

Free Course Learn to Code with Ruby 2024 (Udemy - Vietsub and Engsub)

What you'll learn:

  • Learn to program in the Ruby programming language
  • Master common Ruby objects like Strings, Arrays, Hashes, and more
  • Solve popular coding challenges and algorithms with Ruby
  • Dive into object-oriented programming including classes and more


Time video:
 43 hours (363 Lessons + Documents)

Teacher: Boris Paskhaver

Total weight: 7.5 GB

Original link: https://www.udemy.com/course/learn-to-code-with-ruby-lang/
Được tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank