KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 14 tháng 5, 2024

Free Course Build ASP.NET Core Web API - Scratch To Finish (.NET8 API) 2024 (Udemy - Engsub)

 


DOWNLOAD

Free Course Build ASP.NET Core Web API - Scratch To Finish (.NET8 API) 2024 (Udemy - Engsub)

What you'll learn:

 • Learn, Understand and Create ASPNET Core Web API From Scratch using .NET8
 • Building scalable REST APIs from scratch using ASPNET CORE and C#
 • Learn and Apply Entity Framework Core to perform CRUD operations on a SQL Server database
 • Use Entity Framework Core in a code first approach
 • Understand and Apply the Repository Pattern in ASPNET Core Web API
 • Use Domain Driven Design (DDD) approach to create domain first models and project
 • Understand RESTful Principles and Apply them in ASPNET Core Web API
 • Understand Best practices and Clean Coding Techniques, Know Shortcuts and Tips and Tricks
 • Add Validations In ASPNET CORE Web API
 • Use popular third-party libraries such as AUTOMAPPER
 • v.v...


Time video:
 18 hours (185 Lessons + Documents)

Teacher: Sameer Saini

Total weight: 9.93 GB

Original link: https://www.udemy.com/course/build-rest-apis-with-aspnet-core-web-api-entity-framework/Được tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank