KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 7 tháng 12, 2023

QUY TẮC 80/20 GIÚP TĂNG 200% HIỆU SUẤT TRONG CÔNG VIỆC VÀ CUỘC SỐNG

QUY TẮC 80/20 GIÚP TĂNG 200% HIỆU SUẤT TRONG CÔNG VIỆC VÀ CUỘC SỐNG


Trước khi bắt đ.ầ.u công việc, hãy luôn tự hỏi mình, nhiệm vụ này có nằm trong 20% ​​hoạt động hàng đ.ầ.u mà bạn cần ưu tiên hay 80% những công việc mang hiệu suất thấp?


Quy tắc cho điều này là: Ch.ống lại sự c..á..m d.ỗ để tập trung vào những điều thật sự chất lượng.

Được tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank