KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 20 tháng 11, 2023

CÓ HAI ĐIỀU PHẢI NHỚ... CÓ HAI ĐIỀU PHẢI NHỚ...

+ 2 thứ phải t.iết kiệm: Sức khỏe và lời hứa.

+ 2 thứ phải cho đi: Tri thức và l.òng tốt.

+ 2 thứ phải thay đổi: Bản thân và nhận thức.

+ 2 thứ phải giữ gìn: Niềm tin và nhân cách.


+ 2 thứ phải trân trọng: Gia đình và hiện tại.

+ 2 thứ phải tự mình thực hiện: Lao động và chịu trách nhiệm với việc mình làm.

+ 2 thứ phải lãng quên: Đ.a.u th.ương và h.ậ.n th.ù.

+ 2 thứ phải khắc ghi: Công ơn mẹ cha và sự giúp đỡ của người khác.


+ 2 thứ buộc phải có để là người thành công: Đam mê và l.òng kiên trì.

+ 2 thứ không được làm: H.ạ.i người khác và ph.ả.n b.ội l.òng tin.

+ 2 thứ phải bảo vệ: Danh tính và lẽ phải.

+ 2 thứ phải chấp nhận: Cái ch*t và sự khác biệt.


+ 2 thứ phải kiểm soát: Bản năng và cảm xúc.

+ 2 thứ luôn phải sử dụng mà đừng h.à t.iện: T.iền b.ạc và kinh nghiệm.

+ 2 thứ không được s.ợ s.ệt: Cái á..c và sống thật.

+ 2 thứ phải nuôi dưỡng: Tình yêu và sự bao dung.


+ 2 thứ cần phải đạt được trong cuộc sống: Thành đạt và hạnh phúc.

+ 2 thứ phải luôn sẵn sàng: Khó khăn và ngày mai.

+ 2 thứ phải luôn ghi nhớ: Thực hiện những điều trên và làm thật tốt chúng trong cuộc sống hàng ngày.


Trích sách: "Dòng sông chảy mãi"

#TonyDzung

#HBRHoldings

Được tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank