KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 19 tháng 10, 2023

ENGAGE - PHƯƠNG THỨC CHỈ ĐƯỜNG ĐẾN THÀNH CÔNG BỀN VỮNGENGAGE - PHƯƠNG THỨC CHỈ ĐƯỜNG ĐẾN THÀNH CÔNG BỀN VỮNG

(Ai cũng có thể áp dụng)

 1. Explore your meaning (Tìm ra ý nghĩa cuộc sống của bạn):

  • Dành thời gian để tự hỏi về ý nghĩa và mục đích của cuộc sống.
  • Xác định những giá trị và đam mê cá nhân quan trọng nhất đối với bạn.
 2. Narrow your goals (Thu hẹp các mục tiêu của mình):

  • Xác định một số mục tiêu cụ thể và hiệu quả, tránh sự phân tán.
  • Ưu tiên các mục tiêu quan trọng nhất để tập trung năng lượng và tài nguyên.
 3. Generate a plan (Lên kế hoạch):

  • Phát triển kế hoạch hành động cụ thể để đạt được mục tiêu của bạn.
  • Chia nhỏ mục tiêu thành các bước nhỏ hơn để dễ quản lý.
 4. Anticipate roadblocks (Lường trước những khó khăn):

  • Xác định những rủi ro và thách thức có thể xảy ra.
  • Chuẩn bị sẵn sàng và xem xét cách vượt qua những trở ngại.
 5. Gain persistence (Bền bỉ):

  • Phát triển tinh thần kiên nhẫn và sẵn lòng đối mặt với thất bại.
  • Học cách hồi phục từ thất bại và tiếp tục nỗ lực.
 6. Elevate yourself (Đánh giá bản thân):

  • Tự đặt câu hỏi đánh giá định kỳ về tiến trình và phát triển cá nhân.
  • Tự thưởng cho những thành tựu và nhận biết những điểm mạnh của bản thân.

Phương thức này không chỉ giúp người áp dụng có một kế hoạch chi tiết mà còn khuyến khích sự tự nhìn nhận và đánh giá định kỳ để duy trì sự linh hoạt trong quá trình phát triển và đạt được thành công.

Nguồn: Sưu tầm

Được tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank