KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 17 tháng 10, 2023

ẢO TƯỞNG LÀ ẢO ẢNH CỦA HY VỌNG - 7 CÂU NÓI VỀ SỰ ẢO TƯỞNG


ẢO TƯỞNG LÀ ẢO ẢNH CỦA HY VỌNG - 7 CÂU NÓI VỀ SỰ ẢO TƯỞNG

1. Sống ở đời gặp bao kẻ lạ,

Nhìn thấu thiên hạ chẳng thấu mình.

2. Tự cho mình giỏi mình hay,

Chẳng cần cố gắng đợi chờ vận may.

3. Không sáng dạ, chẳng anh minh,

Chui vào vỏ ốc, nhận mình tài ba.

4. G.iàu sang, vẻ mặt khoe khoang,

Thôi thì cứ diễn, ai màng đến đâu?

5. Mơ mộng tương lai đầy mật ngọt,

Được trải hoa hồng, chẳng chông gai.

6. Ảo tưởng thành công, mơ phú quý,

Thôi đừng mải mê, còn nông cạn.

7. Còn không? người tự biết sai,

Cúi mình khiêm tốn…mới tài thánh nhân!

Được tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank