KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 29 tháng 9, 2023

Share free khóa học Thiết kế cơ sở dữ liệu ứng dụng nghe nhạc với Oracle 21c (Udemy - Tiếng Việt)

 


DOWNLOAD

Share free khóa học Thiết kế cơ sở dữ liệu ứng dụng nghe nhạc với Oracle 21c (Udemy - Tiếng Việt)

  • Thiết kế cơ sở dữ liệu cho ứng dụng nghe nhạc,xác định các yêu cầu, thiết kế mô hình quan hệ, tạo các bảng và mối quan hệ, và đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu
  • Nắm được cách xử lý dữ liệu, quản lý người dùng, và thực hiện các chức năng liên quan đến nghe nhạc
  • Học viên sẽ được học về các phương pháp tối ưu hoá hiệu suất của cơ sở dữ liệu và ứng dụng, bao gồm cách tối ưu hoá truy vấn và chỉ số
  • Học viên sẽ nắm bắt được kiến thức về cấu trúc và hoạt động của Oracle Database, cũng như cách sử dụng các công cụ và ngôn ngữ SQL trong Oracle.


Time video:
 11.5 hours (63 Lessons + Documents)

Teacher: Nguyen Duc Hoang

Total weight: 2.6 GBĐược tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank