KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 29 tháng 9, 2023

Share free khóa học Phân tích chuỗi thời gian trong kinh tế - tài chính (Udemy - Tiếng Việt)

 


DOWNLOAD

Share free khóa học Phân tích chuỗi thời gian trong kinh tế - tài chính (Udemy - Tiếng Việt)

What you'll learn:

  • Kỹ năng phân tích chuỗi thời gian thống kê
  • Xây dựng các mô hình dự báo chuỗi thời gian thống kê


Time video:
 2.5 hours (13 Lessons)

Teacher: Da Hoang Huu

Total weight:  687 MB
Được tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank