KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 16 tháng 9, 2023

Khóa học miễn phí Tableau 2023 A-Z: Đào tạo thực hành Tableau về khoa học dữ liệu (Udemy - Vietsub và Engsub)

  


DOWNLOAD

Khóa học miễn phí Tableau 2023 A-Z: Đào tạo thực hành Tableau về khoa học dữ liệu (Udemy - Vietsub và Engsub)

 Bạn sẽ học được gì:

 Cài đặt Tableau Desktop 2022

 Kết nối Tableau với nhiều Bộ dữ liệu khác nhau: tệp Excel và CSV

 Tạo biểu đồ thanh

 Tạo biểu đồ khu vực

 Tạo biểu đồ phân tán

 Tạo biểu đồ hình tròn

 Làm việc với Trộn dữ liệu trong Tableau

 Tạo bảng tính toán

 Xuất kết quả từ Tableau sang Powerpoint, Word và phần mềm khác

 Làm việc với dữ liệu chuỗi thời gian (hai phương pháp)

 Tạo trích xuất dữ liệu trong Tableau

 Thêm bộ lọc và bộ lọc nhanh

 Hiểu tổng hợp, chi tiết và mức độ chi tiết

 Tạo phân cấp dữ liệu

 Chuẩn bị dữ liệu nâng cao (bao gồm các bản cập nhật mới nhất trong Tableau)

 v.v...


 Thời lượng video: 8,5 giờ (80 Bài học + Tài liệu)


 Giáo viên: Kirill Eremenko, Nhóm Ligency I


 Tổng trọng lượng: 4,85 GB

Được tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank