KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 16 tháng 9, 2023

Khóa học miễn phí về học máy để phân tích dữ liệu: Hồ sơ dữ liệu & QA (Udemy - Engsub)

  


DOWNLOAD

Khóa học miễn phí về học máy để phân tích dữ liệu: Hồ sơ dữ liệu & QA (Udemy - Engsub)

 Bạn sẽ học được gì:

 Xây dựng các kỹ năng khoa học dữ liệu và học máy cơ bản mà không cần viết mã phức tạp

 Chuẩn bị dữ liệu thô để phân tích bằng các công cụ QA như loại biến, tính toán phạm vi và cấu trúc bảng

 Mô tả và trực quan hóa sự phân bố bằng biểu đồ, mật độ hạt nhân, bản đồ nhiệt và biểu đồ violin

 Khám phá các mối quan hệ đa biến với biểu đồ phân tán và mối tương quan

 Phân tích tập dữ liệu bằng cách sử dụng các số liệu hồ sơ đơn biến và đa biến phổ biến

 Sử dụng các công cụ trực quan, thân thiện với người dùng như Microsoft Excel để giới thiệu và làm sáng tỏ các công cụ & kỹ thuật học máy


 Thời lượng video: 2 giờ (54 Bài học + Tài liệu)


 Giáo viên: Maven Analytics, Joshua MacCarty


 Tổng trọng lượng: 774 MB

Được tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank