KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 30 tháng 8, 2023

ĐỜI NGẮN, ĐỪNG SỐNG VỘI!ĐỜI NGẮN, ĐỪNG SỐNG VỘI! 


S.â.n s.i, g.a.nh gh.é.t thói đời

Ai ai rồi cũng một thời mà thôi!

Sống sao hạ bớt "cái tôi”

Đừng để thiên hạ “ỉ ôi” sau này! 


Làm phúc thì gặp được may

Gieo t.ai gặt h.o.ạ, nào hay trách đời?

Người tốt vốn ở muôn nơi,

Tâm ta hướng thiện, gọi mời họ thôi...


Đời này ngắn lắm ai ơi,

Gi.èm ph.a, g.a.nh gh.é.t, để rồi làm chi?

Sống sao chẳng hối tiếc gì

Hai chữ NHÂN NGHĨA, kh.ắc ghi đời đời.


Sưu tầm

Được tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank