KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 25 tháng 8, 2023

M.A TRẬN EISENHOWER: TUYỆT CHIÊU GIẢI QUYẾT NHANH CÔNG VIỆC CỦA 1 NGÀY CHỈ TRONG 1 GIỜ

M.A TRẬN EISENHOWER: TUYỆT CHIÊU GIẢI QUYẾT NHANH CÔNG VIỆC CỦA 1 NGÀY CHỈ TRONG 1 GIỜ


Theo mô hình này, bạn liệt kê các công việc, dự án bạn phải làm rồi sau đó sắp xếp vào 4 nhóm:


- Khẩn cấp và quan trọng

- Quan trọng nhưng không khẩn cấp

- Khẩn cấp nhưng không quan trọng

- Không khẩn cấp và không quan trọng

 

Ứng dụng m.a trận này như thế nào? (Xem chi tiết dưới cmt)


Nguồn: Basevn

Được tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank