KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 27 tháng 8, 2023

AN NHÀN KHÔNG TỰ DƯNG MÀ CÓ


AN NHÀN KHÔNG TỰ DƯNG MÀ CÓ


1. Việc thì luôn nhiều, nhưng chẳng có mấy ai chịu bắt t.a.y vào làm, cứ phải đợi người khác làm cho mình rồi mới r.ón r.én xin được góp công cùng. Ai mượn?


2. Những tưởng l.ợ.i d.ụ.ng m.ánh kh.óe, m.ưu m.ô sẽ giúp con người ta thành công hơn, nhưng sự l.ư.ờ.i nh.ác gián tiếp nhấn ch.ì.m họ vào những cửa ải, khó khăn còn ng.uy h.i.ểm hơn.


3. An nhàn không tự dưng mà có. Không làm thì không có ăn. Còn những người chỉ đợi người khác làm rồi m.ổ x.ẻ thì sớm ngày cũng t.à.n l.ụi.


4. Chẳng có con đường nào dành cho kẻ l.ư.ời. Nếu có may ra là con đường không có một chút ánh sáng.


5. Có những người biết nhưng mà không chịu làm. Không biết nên không làm thì có thể chấp nhận được, nhưng biết mà không làm thì mãi mãi chỉ là người đi th.ụ.t lùi.


Sưu tầm

Được tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank