KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 15 tháng 6, 2023

Nhạc thiền Phật giáo Tâm Bồ Đề 2023

 


Nhạc thiền Phật giáo Tâm Bồ Đề 2023

🙏

Nghệ sĩ album: Baima Duoji

Công ty phát hành: Công ty TNHH Truyền thông Văn hóa Tianyi Quảng Châu

Công ty xuất bản: Công ty nghe nhìn Thâm Quyến

Tôi S B N: 978-7-88531-888-8

Thời gian phát hành: Tháng 12 năm 2013


Tracklist:

01.梵音大悲咒 The Great Compassion Mantra

Phạm Âm Đại Bi Chú

02.观音菩萨偈 Guanyin Bodhisattva Gatha

Quan Âm Bồ Tát Kệ

03.观世音菩萨发愿偈 Guan Shi Yin Pu Sa Fa Yuan Jie

Quan Thế Âm Bồ Tát Phát Nguyện Kệ

04.佛子行 Buddha's Way

Phật Tử Hành

05.阿弥陀佛 Amitabha (Amita Buddha)

A Di Đà Phật

Bonus Tracks:

愿做菩萨那朵莲 Wish To Be The Lotus Of Bodhisattva

大悲咒 Great Compassionate Mantra - Gong YueĐược tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank