KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 3 tháng 8, 2019

Chia sẻ Khóa học Tự học lập trình website chỉ trong 6 tuần

Chia sẻ Khóa học Tự học lập trình website chỉ trong 6 tuần

Chia sẻ Khóa học Tự học lập trình website chỉ trong 6 tuần
Liên Kết Tải Về
Lợi ích từ khóa học

 • Nắm được những kiến thức căn bản về HTML và lập trình bằng HTML. 
 • Hiểu được về CSS và biết cách ứng dụng nó trong lập trình với HTML. 
 • Thành thạo sử dụng IFRAME trong lập trình. 
 • Nắm được những kiến thức căn bản về JavaScript và cách kết hợp nó với ngôn ngữ HTML. 
 • Cách tạo biểu mẫu bằng cách sử dụng ngôn ngữ lập trình HTML.
 •  Thành thạo cách nhúng jQuery trong HTML. 
 • Cài đặt và sử dụng được WampServer. 
 • Nắm được cơ bản về PHP và ứng dụng của nó. Thành thạo thao tác sử dụng MySQL trong thu thập và xử lý dữ liệu. 
 • Biết cách kết hợp ngôn ngữ PHP và MySQL. 
 • Có khả năng tự mình lập trình một số trang web đáp ứng đủ những yêu cầu cơ bản


Nội Dung Khóa Học
 1. Hướng dẫn cài đặt các công cụ thực hành
 2. Gioi thiệu về HTML
 3. Chi tiết về các thẻ HTML(Phần 1)
 4. Chi tiết về các thẻ HTML(Phần 2)
 5. Định dạng text trong HTML
 6. Danh sách trong HTML
 7. CSS
 8. Gioi Thiệu về CSS
 9. Liên kết trong HTML
 10. Anh trong HTML
 11. Bảng trong HTML
 12. IFrame
 13. JAVASCRIP - FORM
 14. Tìm hiểu về Javascrip
 15. Biểu mẫu trong HTML
 16. JQUERY
 17. Giới thiệu JQUERY
 18. Các công cụ và bài thực hành JQUERY
 19. PHP - MYSQL - WAMP SEVER
 20. WAMP SEVER
 21. Giới thiệu về PHP
 22. Biển số trong PHP
 23. Dữ liệu trong PHP
 24. Các toán tử cơ bản
 25. Các cấu trúc rẽ nhánh và lặp
 26. PHP và FORM
 27. MySQL
 28. Kết hợp giữa PHP và MySQL
 29. Thực hành
 30. Giới thiệu ứng dụng
 31. Cấu trúc tệp tin
 32. Cấu trúc dữ liệu của ứng dụng
 33. Mã lệnh kết nối dữ liệu
 34. Nhập mã lệnh sản phẩm

Liên Kết Tải Về

📤Tham khảo thêm các khóa học kỹ năng mới khác miễn phí tại đây : https://www.kynangmoi.info/p/so-o-trang-web-ky-nang-moi.html?m=1
Được tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank