KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 17 tháng 6, 2024

Những câu nói hay, thấm của Tào Tháo về thất bại


Những câu nói hay, thấm của Tào Tháo về thất bại


Tào Tháo được đánh giá là nhân vật kiệt xuất trong thời Tam Quốc. Trải qua gần 40 năm tung hoành trên lưng ngựa nhưng tiếc thay cuối cùng ông vẫn không thực hiện được giấc mộng thống nhất giang sơn.


Trong ngần ấy năm chinh chiến, ông có những trận đánh thắng vang danh nhưng cũng có những trận đánh thất bại, điển hình là trong trận Xích Bích. 


Dưới đây là những trích lược về một số câu nói của Tào Tháo nói về thất bại : 


1. Trong đánh trận, chấp nhận chiến thắng được thì chấp nhận thất bại được.


2. Nếu đã đánh nhau thì phải thắng, tại sao lại để binh bại, mất thành?


3. Thất bại là một chuyện tốt. Thất bại, có thể dạy cho chúng ta làm sao để Thành công. 


Thất bại, có thể dạy cho chúng ta làm sao để Chiến thắng. 


Thất bại, có thể dạy cho chúng ta làm sao để đoạt lấy thiên hạ. 


Con người ta muốn thành đại nghiệp, phải biết nắm được buông được....


4. Trên thế gian này chưa từng có một tướng nào trăm trận trăm thắng, chỉ có bại mà không nản, càng bại càng dũng cảm, cho đến cuối cùng là người giành chiến thắng…


5. Người làm tướng, nếu như không trải qua một vài lần thất bại thì làm sao biết làm thế nào để thắng trận?


6. Thất bại không đáng sợ, điều đáng sợ là thất bại đồng thời cũng đánh mất tinh thần chiến đấu.


7. Ta nhầm mắc phải kế thất phu, thề rằng thù này thế nào cũng báo được.


8. Phép hành quân, gặp núi phải mở lối, gặp nước phải bắc cầu, có lẽ đâu bùn lầy không đi được?


9. Sống chết có số, việc gì mà phải khóc? Hễ đứa nào khóc nữa thì chém!


10. Lúc gặp nguy nan, chúng cùng hợp thành một đội, cùng đối địch với ta.


 Đến khi chiến thắng, chúng sẽ tự đấu đá lẫn nhau, sẽ tự nghi kỵ lẫn nhau… 


Sớm muộn, chúng sẽ chia rẽ. 


Sớm muộn, chúng sẽ thua.Được tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank