KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 28 tháng 6, 2024

Google Apps Script: From Level Zero with 20 Projects 2024


DOWNLOAD

Google Apps Script: From Level Zero with 20 Projects 2024

What you'll learn:
  • What is Google Apps Script
  • How Software Code Works
  • IF, LOOP, Array etc.
  • Write Google Apps Script to perform various tasks
  • Connect Google Sheets with Google Doc, Slide, Gmail, Calendar and Drive
  • Generate Documents from Template
  • 20 real life projects
Time Course: 17 hours (65 Lectures + Documents)

Instructor: Shahbaz Haidar

Total Weight: 10.28 GB
Được tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank