KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 28 tháng 6, 2024

Free Course LPIC-1: Linux System Administrator Exam 101&102

  


DOWNLOAD

Free Course LPIC-1: Linux System Administrator Exam 101&102

What you'll learn:

  • Sau khi hoàn thành khóa học Linux LPIC-1, bạn sẽ có kiến thức và kỹ năng cần thiết để trở thành một nhà quản trị hệ thống Linux chuyên nghiệp.
  • Bạn sẽ nắm được các khái niệm cơ bản của hệ điều hành Linux, biết cách cài đặt, cấu hình và quản lý hệ thống Linux.
  • Bạn cũng sẽ học được cách thực hiện các tác vụ bảo mật và bảo trì hệ thống.
  • Sau khi có chứng chỉ LPIC-1, bạn có thể tìm kiếm được các cơ hội việc làm trong lĩnh vực về hệ thống Linux, với mức lương cao và nhiều cơ hội phát triển.
  • Lợi ích của khóa học này cũng giúp cho bạn chuẩn bị cho việc học các khóa học LPIC-2, LPIC-3, Cloud Computing để nâng cao trình độ của bạn trong lĩnh vực này.


Time video:
 30.5 hours (132 Lessons + Documents)

Teacher: Luu Ho Phuong

Total weight: 10.8 GB


Được tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank