KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 16 tháng 6, 2024

Free Course React Native - The Practical Guide [2024]

 


DOWNLOAD

Free Course React Native - The Practical Guide [2024]

What you'll learn:
  • Learn how to use ReactJS to build real native mobile apps for iOS and Android
  • Develop cross-platform (iOS and Android) mobile apps without knowing Swift, ObjectiveC or Java/ Android
  • Explore React Native basics and advanced features!
  • Learn how to use key mobile app features like Google maps or the device camera
Time Course: 28.5 hours (290 Lectures + Documents)

Instructor: Academind by Maximilian Schwarzmüller

Total Weight: 30 GB
Được tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank