KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 1 tháng 6, 2024

Free Course Ethereum and Solidity: The Complete Developer's Guide

 


DOWNLOAD

Free Course Ethereum and Solidity: The Complete Developer's Guide

What you'll learn:
  • Understand the why engineers would want to create an app with Ethereum
  • Build compelling blockchain applications using the Ethereum Blockchain
  • Design, test, and deploy secure Smart Contracts
  • Learn the true purpose and capabilities of Ethereum and Solidity
  • Use the latest version of Ethereum development tools (Web3 v1.0)
  • See practical examples to comprehend what the blockchain and mining are
Time Course: 23.5 hours (268 Lectures + Documents)

Instructor: Stephen Grider

Total Weight: 15.61 GB
Được tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank