KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 12 tháng 6, 2024

Free Course Adobe Illustrator CC - Essentials Training Course 2024

 


DOWNLOAD

Free Course Adobe Illustrator CC - Essentials Training Course 2024

 • You will be able to add Illustrator to your CV
 • You will be able to start earning money from your Illustrator Skills.
 • You will have over 30 of your own projects to add to your portfolio.
 • Feel comfortable using Adobe Illustrator to design your own graphics from scratch.
 • Navigate Adobe Illustrator CC like a pro.
 • Design your own graphics, without any experience.
 • Draw beginner to advanced shapes and icons.
 • Learn all of the key skills of Illustrator: shapes, text, masking, effects, and exporting.
 • Master advanced Illustrator tools and techniques.
 • Export your projects for print, web, or other design projects.
 • Make your ideas come to life.
 • Create your own logos.
 • v.v...
Time Course: 13.5 hours (113 Lectures + Documents)

Instructor: Video School

Total Weight: 5.36 GB
Được tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank