KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 12 tháng 5, 2024

Thực hành tư duy phản biện (Udemy - Tiếng Việt)

 


DOWNLOAD

Thực hành tư duy phản biện (Udemy - Tiếng Việt)

  • Hiểu rõ thế nào là tư duy phản biện và bộ máy niềm tin bên trong mỗi cá nhân
  • Biết cách nhận diện, xử lí và đánh giá suy nghĩ của bản thân, quan điểm của người khác một cách chính xác
  • Biết cách đối diện, vượt qua nguỵ biện, lỗi tư duy trong quá trình giao tiếp
  • Biết cách sử dụng tư duy phản biện để thấu hiểu bản thân, nâng cao chất lượng cuộc sống

Link gốc: https://www.udemy.com/course/thuc-hanh-tu-duy-phan-bienvl/

Time Course: 3 hours (44 Lectures + Documents)

Instructor: Vui Lên

Total Weight: 3.17 GB

Được tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank