KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 12 tháng 5, 2024

Modern JavaScript From The Beginning 2.0 (2024) (Udemy - Vietsub and Engsub)

 


DOWNLOAD

Modern JavaScript From The Beginning 2.0 (2024) (Udemy - Vietsub and Engsub)

  • Learn the Fundamentals (Variables, Loops, Functions, etc)
  • Learn How JavaScript Works (Execution Context, Call Stack, Async JS)
  • Master the Document Object Model & Events (Interactivity)
  • Asynchronous JavaScript (Callbacks, Promises, Fetch, Ajax)
  • OOP (Constructors, Prototypes, Classes)
  • Modern Tooling & Workflow (Webpack, Babel, File Structure, NPM, Plugins & Loaders)
  • Full Stack Project With Webpack, Node, Express & MongoDB
  • 5 Real World Projects & 10+ Mini-Projects

Link gốc: https://www.udemy.com/course/modern-javascript-from-the-beginning/

Time Course: 36.5 hours (265 Lectures + Documents)

Instructor: Brad Traversy

Total Weight: 16.5 GB
Được tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank