KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2024

Share Free Khóa học Viết ứng dụng bán hàng với Java Springboot/API và Angular

 


DOWNLOAD

Share Free Khóa học Viết ứng dụng bán hàng với Java Springboot/API và Angular

What you'll learn:

  • Có khả năng xây dựng một ứng dụng web thực tế hoàn chỉnh từ đầu đến cuối, kết hợp giữa phần back-end với Java Springboot API và phần front-end với Angular
  • Có khả năng xây dựng một RESTful API với Java Springboot từ đầu đến cuối, bao gồm các tính năng cơ bản như đăng nhập, đăng ký và quản lý sản phẩm và đơn hàng
  • Hiểu rõ về các công nghệ an toàn liên quan đến việc xây dựng RESTful API như JWT, Spring Security và OAuth 2.0, phương pháp để tích hợp vào các dự án thực tế
  • Thành thạo sử dụng Angular để tạo giao diện người dùng cho ứng dụng web, kết hợp với RESTful API đã xây dựng để hiển thị thông tin sản phẩm và quản lý đơn hàng


Time video:
 24 hours (80 Lessons + Documents)

Teacher: Nguyen Duc Hoang

Total weight: 16.9 GBĐược tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank