KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2024

Free Course Kiến thức cơ bản về an ninh mạng 2024

 


DOWNLOAD

Free Course Kiến thức cơ bản về an ninh mạng 2024

What you'll learn:

  • Học xong được hướng dẫn lấy chứng nhận khóa học của hãng thiết bị Cisco nổi tiếng thế giới
  • Mô tả các đặc điểm của tội phạm và các chuyên gia trong thế giới an ninh mạng.
  • Mô tả các chiến thuật, kỹ thuật và các bước tấn công được sử dụng bởi tội phạm mạng.
  • Mô tả cách các công nghệ, sản phẩm và quy trình được sử dụng để bảo vệ tính bí mật, tính toàn vẹn và tính sẵn dùng
  • Giải thích cách các chuyên gia an ninh mạng sử dụng công nghệ, quy trình và thủ tục để bảo vệ tất cả các thành phần của mạng.
  • Giải thích mục đích của các luật liên quan đến an ninh mạng


Time video: 
8.5 hours (96 Lectures + Documents)

Teacher: Toan Bill

Total weight: 4.4 GB
Được tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank