KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2024

Share Free Khóa Học Phân tích thiết kế hệ thống 2024

 


DOWNLOAD

Share Free Khóa Học Phân tích thiết kế hệ thống 2024

What you'll learn:

  • Được trang bị những kỹ năng thực hành về phân tích – thiết kế một hệ thống thông tin quản lý đáp ứng yêu cầu quản lý của một tổ chức theo phương pháp có cấu trúc
  • Nắm được cách làm thế nào để xác định yêu cầu, phân tích và cách phát triển hệ thống thông tin.
  • Thực hành phân tích thiết kế 1 hệ thống thông tin cụ thể

Time video: 7 video

Teacher: Thạc Bình Cường

Total weight: 1.4 GBĐược tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank