KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 16 tháng 5, 2024

Share free khóa học Lập kế hoạch & Phân tích Tài chính (FP&A) 2024


DOWNLOAD

Share free khóa học Lập kế hoạch & Phân tích Tài chính (FP&A) 2024

 What you'll learn:

  • Nắm vững các khái niệm đo lường về tài chính, kinh doanh, phân tích và dự báo tài chính
  • Xác định và phân tích các khái niệm chính trong quản lý tài chính, hiệu suất hoạt động, hoạch định chiến lược và ngân sách
  • Hiểu và xác định các khái niệm chính trong cải tiến quy trình kinh doanh, quản trị chi phí, phân tích chuỗi giá trị, và tạo lợi thế cạnh tranh
  • Giúp học viên có nền tảng kiến thức vững chắc và tự tin ứng dụng vào trong môi trường thực tiễn của doanh nghiệp


Time video:
 11 hours (71 Lessons + Documents)

Teacher: Finance Professional Education

Total weight: 3.46 GB

Original link: https://www.udemy.com/course/us-cma-quan-tri-chi-phi-ky-thi-2024/


Được tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank