KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2024

Free Course Software Architecture & Technology of Large-Scale Systems 2024

 


DOWNLOAD

Free Course Software Architecture & Technology of Large-Scale Systems 2024

What you'll learn:

  • Architecting Software Systems and Solutions: We will start with a basic three tier application architecture which we will enhance as we move along.
  • How to build a technical stack by getting architectural insights into products like Nodejs, Redis, Cassandra, Kafka, Hadoop, Elastic Search, .. and many more
  • Non-Functional Requirements: How to design architecture considering Performance, Scalability, Reliability, and Security
  • Deployment of large scale production systems using tools like Docker & Kubernetes


Time video:
 25.5 hours (256 Lessons + Documents)

Teacher: NewTechWays - Anurag Yadav

Total weight: 5.77 GB

Original link: https://www.udemy.com/course/developer-to-architect/Được tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank