KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 19 tháng 5, 2024

Free Course iPhone Photography | Take Professional Photos On Your iPhone 2024

 


DOWNLOAD

Free Course iPhone Photography | Take Professional Photos On Your iPhone 2024

What you'll learn:

  • How to replicate professional digital photography with your iPhone.
  • How to take stunning photos by utilizing shot composition.
  • How to optimize iPhone settings for taking the best photos.
  • How to professionally edit photos with Lightroom (free) on your iPhone.
  • How to utilize surrounding light to propely light your subjects.
  • How/Why the best photographers tell stories in their photos.
  • How to take more impactful photos of people, landscapes, architecture, and more.


Time video:
 1.5 hours (27 Lectures + Documents)

Teacher: Dale McManus

Total weight: 2.4 GB
Được tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank