KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 14 tháng 5, 2024

Free Course 2024 Modern Reinforcement Learning: Actor-Critic Agents (Udemy - Engsub)

 


DOWNLOAD

Free Course 2024 Modern Reinforcement Learning: Actor-Critic Agents (Udemy - Engsub)

What you'll learn:

  • How to code policy gradient methods in PyTorch
  • How to code Deep Deterministic Policy Gradients (DDPG) in PyTorch
  • How to code Twin Delayed Deep Deterministic Policy Gradients (TD3) in PyTorch
  • How to code actor critic algorithms in PyTorch
  • How to implement cutting edge artificial intelligence research papers in Python

Link gốc: https://www.udemy.com/course/actor-critic-methods-from-paper-to-code-with-pytorch/

Time Course: 10.5 hours (74 Lectures + Documents)

Instructor: Phil Tabor

Total Weight: 4.51 GB
Được tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank