KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 14 tháng 5, 2024

FREE COURSE 100 Days of Code: The Complete Python Pro Bootcamp (Udemy) 2024

 


DOWNLOAD

FREE COURSE 100 Days of Code: The Complete Python Pro Bootcamp (Udemy) 2024

What you'll learn:
  • You will master the Python programming language by building 100 unique projects over 100 days.
  • You will learn automation, game, app and web development, data science and machine learning all using Python.
  • You will be able to program in Python professionally
  • You will learn Selenium, Beautiful Soup, Request, Flask, Pandas, NumPy, Scikit Learn, Plotly, and Matplotlib.
  • Create a portfolio of 100 Python projects to apply for developer jobs
  • Be able to build fully fledged websites and web apps with Python
  • Be able to use Python for data science and machine learning
  • Build games like Blackjack, Pong and Snake using Python
  • Build GUIs and Desktop applications with Python

Link gốc: https://www.udemy.com/course/100-days-of-code/

Time Course: 54 hours (636 Lectures + Documents)

Instructor: Dr. Angela Yu

Total Weight: 29.24 GBĐược tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank