KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 16 tháng 4, 2024

THINK AGAIN - DÁM NGHĨ LẠITHINK AGAIN - DÁM NGHĨ LẠI

Tác giả : Adam Grant

Định dạng : Sách nói / Sách PDF

Số trang : 351

Lượt xem/nghe : 4

Lượt đọc : 3

Lượt tải : 0

Kích thước : 5.48 MB

Tạo lúc : Tue, 16/04/2024 22:58


THỂ LOẠI

   qrcode
 
Mua Sách: Think Again - Dám Nghĩ Lại  

Mục lục sách nói:

Được tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank