KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 15 tháng 3, 2024

ĐỊNH LUẬT CÂY TRE – THÀNH QUẢ ĐẾN TỪ SỰ KIÊN TRÌ


ĐỊNH LUẬT CÂY TRE – THÀNH QUẢ ĐẾN TỪ SỰ KIÊN TRÌ

📽️

Tre mất 4 năm chỉ tăng thêm 3 cm. Nhưng từ năm thứ 5 trở đi, nó sẽ phát triển mạnh mẽ với tốc độ 30 cm mỗi ngày và chỉ mất 6 tuần để phát triển lên 15 m.


Trên thực tế, trong 4 năm đ.ầ.u tiên, rễ tre kéo dài hàng trăm mét vuông trong đất. Làm người làm việc cũng tương tự như vậy. 


Đừng lo lắng những nỗ lực của bạn tại thời điểm này không được đền đáp, bởi vì những thứ bạn bỏ ra đang là nền tảng vững chắc cho bạn sau này, như rễ tre vậy. Đời người phải có tích lũy, có bao nhiêu người đã không thể kiên trì như tre chờ đến ngày có thể vượt qua 3 cm?


Gi.á trị là gì? Hai cây tre giống nhau, một cây dùng làm sáo, một cây dùng làm gi.á phơi đồ. Một hôm, cây dùng làm gi.á phơi đồ mới hỏi cây dùng làm sáo: “Tại sao chúng ta s.i.nh ra cùng một nơi, đều là tre trên núi, nhưng tôi mỗi ngày đều phải d.ã.i nắng dầm mưa, còn bạn lại rất đáng tiền?”


Sáo trả lời: “Bởi vì bạn chỉ chịu đ.a.u 1 lần khi bị chặt ra, còn tôi đã trải qua hàng ngàn nỗi đau, được người ta chế tạo cẩn thận.”


Giá phơi quần áo im lặng…


Đời người cũng như vậy, nếu có thể chịu được cực khổ, cô đơn, cọ xát vào thực tế, dám đảm đương và đứng lên chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình, cuộc sống mới có gi.á trị. Khi nhìn thấy vinh quang của người khác, bạn không cần phải ghen tức, bởi vì người khác trả giá nhiều hơn bạn.


Thật ra trên thế giới này có rất nhiều người thông minh, nhưng lại có quá ít người có thể kiên trì đến cuối cùng, thế nên số người chi.ế.n thắng chỉ là số ít. 


Trưởng thành không phải là trải qua thất bại một lần, mà phải tích lũy nhiều lần, cả về tri thức lẫn kinh nghiệm sống.


Đây chính là định luật cây tre!

Được tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank