KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 10 tháng 3, 2024

11 KÊNH HỌC KINH DOANH


11 KÊNH HỌC KINH DOANH 

1. TV HUB: Shark tank Việt Nam

https://bit.ly/3wEWjmC

2. Kiến thức kinh doanh, marketing thực chiến

❗️ https://s.biz.vn/RwsYLYc

3. CEO - Chìa khóa thành công

https://bit.ly/3kdB2hy

4. Quốc gia khởi nghiệp: chương trình của VTV

https://bit.ly/3ySwjG8

5. Marie Forleo – Maria T.V: nữ doanh nhân Marie Forleo

https://bit.ly/3kbYVWx

6. Video Influencers: cách xây dựng thương hiệu cá nhân, tạo ảnh hưởng

https://bit.ly/3r4c99g

7. Học Marketing: Derral Eves

https://bit.ly/3xEcHoK

8. Lời khuyên tài chính, truyền động lực: Tony Robbins

https://bit.ly/2TWewPx

9. Lời khuyên khởi nghiệp: Gary Vaynerchuk

https://bit.ly/3ebxLeP

10. Học về lãnh đạo: Robin Sharma

https://bit.ly/2U3Z8Ay

11. Cổng thông tin về Marketing và kinh doanh: Hubspot

https://bit.ly/3hAFHYS


Được tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank